Publicacions al BOP

Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 91 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la Memòria executiva d'una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum al CEIP Castellroc
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 6 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 26 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 5 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Informació pública d'un conveni urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10185 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació del Pla de sanejament financer per als exercicis 2019/2022
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10184 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial del Pla local de joventut 2020-2024
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9717 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9714 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9489 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 235-0 Edicte: 8992 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'usos i obres de caràcter provisional
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8736 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació d'un conveni interadministratiu amb el Servei Català de Trànsit