Publicacions al BOP

Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4507 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4593 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'estabilització temporal
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4078 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Informació pública de la memòria valorada de continuació dels treballs de neteja de la cinglera de Castellfollit de la Roca, fase I any 2022
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 4068 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca de 3 de maig de 2022, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a famílies amb fills d'1 a 3 anys per al transport escolar (Convocatòria BDNS 624564)
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3433 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca per a la regulació de les condicions de la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor en aquest municipi
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 3161 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Licitació del contracte de concessió de serveis de la piscina municipal de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 3072 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del projecte d'adequació i millora de l'accés a la zona esportiva
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 2104 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de les bases de la subvenció per al transport escolar per a infants d'1 a 3 anys
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 2102 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5
Exercici: 2022 Bop: 52-0 Edicte: 1867 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa (FHOCG)