Publicacions al BOP

Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5775 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de delegació de les funcions d'Alcaldia a la primera tinent d'alcalde, del 15 al 30 d'agost
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5267 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la memòria tècnica d'arranjaments varis del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5243 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 4983 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del Reglament del servei de piscina municipal
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4424 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4389 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 3989 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del Projecte d'instal·lació elèctrica del bar de la piscina de Castellfollit de la Roca
Exercici: 2020 Bop: 115-0 Edicte: 3838 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3478 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3282 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2020