Publicacions al BOP

Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6524 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal, DUPROCIM
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5650 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4642 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4471 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4480 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1688 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1749 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva d'un conveni urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 483 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 434 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció d'un oficial de brigada i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 91 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la Memòria executiva d'una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum al CEIP Castellroc