Publicacions al BOP

Exercici: 2022 Bop: 183-0 Edicte: 8248 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Conveni entre l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca i l'Associació per al Desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC) per al funcionament i sosteniment del lloc de responsable administratiu i financer (RAF) accidental del Grup d'acció local en el marc del programa Leader 2014-2020
Exercici: 2022 Bop: 180-0 Edicte: 8238 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 8086 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del Projecte d'arranjament i millora de l'accés a l'edifici Centre Cívic-Biblioteca
Exercici: 2022 Bop: 170-0 Edicte: 7821 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Conveni de col·laboració per a la gestió del servei d'acollida i acompanyament per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 170-0 Edicte: 7820 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Conveni de col·laboració per finançar els serveis d'inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual
Exercici: 2022 Bop: 166-0 Edicte: 7683 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Incoació d'un expedient d'extinció de drets funeraris
Exercici: 2022 Bop: 155-0 Edicte: 7306 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7226 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació del Pla de Mesures Antifrau
Exercici: 2022 Bop: 150-0 Edicte: 7224 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6666 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial del Projecte d'arranjament i millores al Centre Cívic