Publicacions al BOP

Exercici: 2020 Bop: 207-0 Edicte: 7688 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7580 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7052 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Establiment d'un preu públic
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6686 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6174 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'expèdient de modificació de crèdit 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6084 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2020
Exercici: 2020 Bop: 159-0 Edicte: 5877 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del Reglament del servei del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5775 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de delegació de les funcions d'Alcaldia a la primera tinent d'alcalde, del 15 al 30 d'agost
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5267 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la memòria tècnica d'arranjaments varis del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5243 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 5/2020