Publicacions al BOP

Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1688 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1749 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva d'un conveni urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 483 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 434 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció d'un oficial de brigada i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 91 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la Memòria executiva d'una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum al CEIP Castellroc
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 6 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 26 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 5 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Informació pública d'un conveni urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10185 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació del Pla de sanejament financer per als exercicis 2019/2022
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10184 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial del Pla local de joventut 2020-2024
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9717 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 8/2020