Publicacions al BOP

Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3125 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 85-0 Edicte: 2552 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de l'expedient de transferències de crèdit, suplement i crèdit extraordinari, 1/2020 del pressupost municipal
Exercici: 2020 Bop: 84-0 Edicte: 2548 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 84-0 Edicte: 2546 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial del Reglament del servei de la piscina municipal
Exercici: 2020 Bop: 79-0 Edicte: 2461 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial del projecte d'instal·lació elèctrica del bar de la piscina
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2146 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva del Pla director d'abastament del servei municipal d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2133 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de piscina municipal
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2131 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1542 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 44-0 Edicte: 1464 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Aprovació d'un conveni interadministratiu