Anunci Ordenança Fiscal Reguladora de la Piscina

Podeu consultar en el següent PDF l’Anunci de la Consulta Pública sobre la Imposició de l’Ordenança Fiscal pel Servei de Piscina Municipal

ANUNCI OOFF PISCINA pdf