Participació Ciutadana

La participació ciutadana al municipi
Des de fa uns anys l’ajuntament de Castellfollit de la Roca té la voluntat d’impulsar processos de participació
ciutadana al municipi per tal que les persones puguin ser més part de la presa de decisions públiques.
Aquest és un procés d’aprenentatge pels diversos agents presents a la comunitat, des del sector públic, al
sector privat, com per la societat civil i el teixit associatiu. I és important que sigui un procés transparent, clar
i accessible pel conjunt de la població.

Objectius del procés participatiu
Del procés participatiu que s’impulsa en destaquem 4 objectius específics:
● Despertar i recuperar el sentiment de pertinença i la identitat comunitària del municipi
● Obrir espais de participació inclusius, que permetin el diàleg entre les diverses veus
● Catalitzar la presa de corresponsabilitat de la població en un procés d’obertura de l’ajuntament
● Produir col·lectivament un reglament de participació ciutadana.

Calendari
El procés participatiu va iniciar a l’estiu de 2021 i continuarà durant aquest 2022, és un procés obert a totes
les persones interessades en fer propostes que donin resposta a reptes municipals concrets: per exemple la
transició energètica, la revitalització de l’economia local, l’habitatge, el relleu generacional al poble, entre
d’altres.


Aquí et pots descarregar la memòria del procés realitzat durant el 2021


Com participar?
Si tens ganes de sumar-te, pregunta a les persones del teu voltant si estan implicats /implicades en algun
espai de treball, o sino, pots contactar amb en Roger Santaló, regidor de l’ajuntament, o ve, enviar un correu
a carla@resilience.earth