Participació Ciutadana

La participació ciutadana al municipi

Des de fa uns anys l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca té la voluntat d’impulsar processos de participació ciutadana al municipi per tal que les persones puguin ser més part de la presa de decisions públiques. Aquest és un procés d’aprenentatge per els diversos agents presents a la comunitat, des del sector públic, al sector privat, com per la societat civil i el teixit associatiu. I és important que sigui un procés transparent, clar i accessible pel conjunt de la població. 

Els equipaments i espais públics a debat 

La proposta que es llença enguany és la de pensar de forma col·lectiva com a través dels equipaments i dels espais públics es pot donar resposta a alguns dels reptes i necessitats emergents del territori, i definit a posteriori un reglament d’ús i gestió d’aquests. 

Objectius del procés participatiu

Més enllá de la coproducció d’aquest reglament d’usos i gestió, emergeixen quatre objectius menys tangibles peró no per això, menys importants:

  • Despertar i recuperar el sentiment de pertinença i la identitat comunitària del municipi
  • Obrir espais de participació inclusius, que permetin el diàleg entre les diverses veus 
  • Catalitzar la presa de corresponsabilitat de la població en un procés d’obertura de l’ajuntament
  • Produir col·lectivament un reglament sobre la gestió i l’ús dels espais comuns municipals

Calendari 

El procés participatiu va iniciar a l’estiu i finalitzará al desembre de 2021. De julio a octubre, s’ha realitzat la primera fase: una diagnosi participativa (que en breu podreu consultar els seus resultats). 

Durant aquest novembre pots venir als següents espais participatius on aprofundirem sobre els reptes de: 

  • Associacionisme 
  • Economia local i habitatge 
  • Governança

Com participar?

Si vols dir la teva pots contactar amb carla@resilience.earth, amb en Roger Santaló o ve, seguir atent/a a les actualitzacions d’aquest apartat i de les xarxes socials de l’ajuntament!