Trastam i deixalleria mòbil

CALENDARI DE RECOLLIDA DEL TRASTAM I LA DEIXALLERIA MÒBIL DE L’ANY 2018.

  • El Trastam i els materials voluminosos s’han de treure al carrer la nit abans de la recollida i sempre abans de les 8 del matí del mateix dia.
  • Tret dels dies i hores assenyalats esta prohibit deixar el trastam i els materials voluminosos al carrer.
  • En cas de necessitat es portaran a la deixalleria de Sant Joan les Fonts o bé es trucarà al telèfon 972 274 871 perquè ho vinguin a recollir (Aquest servei NO és gratuït).
  • Les indústries, comerços, serveis i tallers no podràn utilitzar la deixalleria mòbil.
  • Materials que es poden portar a la deixalleria mòbil: Fluorescents i llums de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, piles, aerosols, olis vegetals, olis minerals, radiografies, tòners, paper i cartró, vidre. plàstic, fustes, ferralla electrònica, ferralla, tèxtils i sabates i petits electrodomèstics.
  • Per qualsevol dubte podeu trucar a l’Ajuntament.

ESPEREM LA COL·LABORACIÓ DE TOTS ELS RESIDENTS, PER TAL DE MANTENIR EL NOSTRE POBLE NET I POLIT. 

 

Calendari de recollida del trastam  ANY 2018 Logo PDF