PMP

ANY 2020: PMP – Període Mitjà de pagament als proveïdors

ANY 2019: PMP – Període Mitjà de pagament als proveïdors

ANY 2018: PMP – Període Mitjà de pagament als proveïdors

ANY 2017: PMP – Període Mitjà de pagament als proveïdors

ANY 2016: PMP – Període Mitjà de pagament als proveïdors

ANY 2015: PMP – Període Mitjà de pagament als proveïdors

ANY 2014: PMP – Període Mitjà de pagament als proveïdors